Sectoren

Jaen-provide b.v heeft een bestand aan verschillende zorgprofessionals.

Verzorgende IG- NV2+

Verpleegkundige NV 4-5

Begeleiders NV 3-4-5

Voor het inzetten van diensten wordt gekeken naar de werkervaring en passende diploma van de zorgprofessional.

 

Verpleegzorg

De verpleeghulp binnen Jaen-provide verricht werkzaamheden gericht op de dagelijkse verzorging en begeleiding van de zorgvrager. Dit betreft ADL, maar ook het toedienen van medicatie en wondzorg. Voor het inzetten van verpleeghulp, kijkt Jaen-provide of de zorgprofessional beschikt over de juiste certificaten en ervaring, voordat er akkoord wordt gegeven op een gevraagde dienst.

 

Gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg worden cliënten met een beperking ondersteund. De beperking kan zowel lichamelijk als verstandelijk zijn. Soms ook een combinatie. Vaak zie je in de gehandicaptenzorg ook bijkomende problemen, zoals gedragsproblemen, verslaving en/of andere maatschappelijke problemen. Binnen Jaen-provide wordt een begeleider ingezet die kennis heeft van de gehandicaptenzorg en die de gepaste zorg kan bieden.

 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

4 op de 10 mensen in Nederland heeft te maken met psychische problemen. De Nederlandse overheid wil dat de mensen met psychische problemen passende hulp krijgen. Dit kan via de huisarts, POH, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Binnen Jaen-provide wordt een begeleider ingezet die kennis heeft van GGZ en de gepaste zorg kan bieden.

 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

NAH krijg je als in de loop van je leven schade ontstaat aan je hersenen. Dit kan door zuurstof tekort, een ongeluk of ernstige ziekte komen. Binnen Jaen-provide wordt een begeleider ingezet die kennis heeft van NAH en de gepaste zorg kan bieden.

 

Kinderopvang

Er zijn 2 vormen van kinderopvang waar Jaen-provide begeleiders voor kan bieden, namelijk dagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar. Binnen Jaen-provide wordt een begeleider ingezet die ervaring heeft binnen de kinderopvang.

 

Interieurverzorger

Wanneer een zorgvrager niet in staat is het eigen huishouden te doen, biedt Jaen-provide interieurverzorgers die hierbij kunnen ondersteunen. Dit betreft dan alle huishoudelijke taken, maar ook het doen van boodschappen.

 

Thuiszorg- PGB zorgondersteuning

Jaen-provide biedt zorg vanuit een PGB. PGB is een geldbedrag wat wordt betaald door de gemeente voor het verleende zorg. Denk hierbij aan intensieve zorg, individuele zorg of persoonlijke verpleging. Samen met een wijkteam medewerker gaat u in gesprek en maakt u de zorgbehoefte kenbaar. De gemeente beslist dan voor welk PGB u in aanmerking komt. Hierna wordt de zorg vanuit Jaen-provide geboden.