Wetgeving

In deze blog wordt de nieuwste informatie welke belangrijk zijn voor de zzpér in de zorg gepubliceerd. .

Lees meer »

Toolkit meldcode huiselijk geweld

De toolkit meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode. En om professionals te helpen bij het werken met de meldcode. U vindt via de link onder andere de afwegingskaders, informatie voor gemeenten en organisaties en een vraag & antwoord-document over de (veranderingen in de) meldcode.